Düşme öyküsü olan bir yaşlıda Reiki uygulamasının sonuçları

Düşme öyküsü olan bir yaşlıda Reiki uygulamasının sonuçları

Case report: The results of Reiki practice in the elderly with a history of falls

 

ÖZET

Düşmeler, 65 yaş üstü bireylerde sık görülür ve yaralanma nedenlerinden biridir. Düşme korkusu olan yaşlılara, yaşadıkları korkuya ilişkin rahatlatıcı yaklaşımlarda bulunmak önemlidir. Bu nedenle, bir enerji terapisi olan Reiki beden, zihin ve ruh arasındaki dengeyi kurarak bireyin rahatlamasını sağlar. Bu makalede; sık sık düşme öyküsü olan parkinsonlu bir yaşlıya haftada bir gün olmak üzere, 7 hafta Reiki uygulandı. Her bir Reiki seansı ortalama 60 dk. sürdü. Her hafta Reiki öncesi ve sonrası yaşlının kan basıncı ve nabzı ölçüldü. Düşme sayısı yaşlının öz bildirimine göre belirlendi. Duygu durumu Geriatrik Depresyon Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Uygulanan Reiki sonucunda, kan basıncında, nabız sayısında, depresif duygularda ve düşme sayısındaki azalma olduğu görüldü. Anahtar kelimeler: Parkinson hastalığı, düşme korkusu, yaşlı birey, Reiki.

SUMMARY

Falls are common in elderly and it causes one of injury. It is important to make the relaxed approach to older people having fear of falling. Thus, Reiki, which is an energy therapy, provides relief to individuals by establishing a balance among body, mind and spirit. In this article, Reiki was performed for once a week, 7 weeks to an elderly with Parkinson’s disease who had frequent falls history. Each of Reiki session took approximately 60 minutes. Elderly’s blood pressure and pulse were measured before and after Reiki. The number of falls was determined according to self-report of elderly. Mood of elderly was evaluated with using Geriatric Depression Scale. As a result of applied Reiki, it was founded decreasing in blood pressure, pulse, depressive mood and number of falls. Key words: Parkinson’s disease, fear of falling, elderly, Reiki.

Kaynak : Zeynep Erdoğan, Sezgi Çınar Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul, Türkiye

 

fotoğraf: alıntıdır, bilgi amaçlı görseldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir